ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Çocuklarda Trakeotomi Sonras› Oluşan Trakeal Stenozlarda Dilatasyon ve Stent Uygulamas›: ‹ki Olgu Sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2004; 42: 181-185)
Trakeal Stenozda Median Sternotomi ile Trakeal Rezeksiyon ve Uç-uca Anastomoz
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2003; 41: 104-107)
Sessizce gelişip yaşamsal komplikasyonlara yol açan eksternal hava yolu travması
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2006; 44: 107-111)
İzole Larengotrakeal Stenoz ile Bulgu Veren Üç Tekrarlayan Polikondrit Olgusu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 77-82)
DOI: 10.5152/tao.2017.2236
Delici-kesici Aletle Transvers Servikotorasik Yaralanma: Acil Bir Cerrahi Durumun Multidisipliner Tedavisi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 144-147)
DOI: 10.5152/tao.2017.2273
Retrotrakeal İskelet Dışı Ewing Sarkomu: Olgu Sunumu ve Hava Yönetimi Konusunda Tartışma
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 44-47)
DOI: 10.5152/tao.2017.1964
Özgün Araştırma
Larengotrakeal Stenozlarda Topikal “Mitomisin-C” Uygulamas›
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2001; 39: 109-112)
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 04.05.2018