ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Maksiller sinüste osteoid osteoma
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2012; 50: 57-59)
DOI: 10.5152/tao.2012.17
Maksiller sinüs içerisine uzanan orta konka osteomu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2012; 50: 60-62)
DOI: 10.5152/tao.2012.18
Endoskopik Sinüs Cerrahisi Sonuçlar›m›z
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2004; 42: 93-97)
İntrakranyal Komplikasyonlarla Seyreden Silent Mastoidit
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2003; 41: 232-238)
Osteopetrozise İkincil Gelişen Mandibula Osteomiyeliti: Olgu Sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2013; 51: 98-100)
DOI: 10.5152/tao.2013.25
İki Taraflı Sigmoid Sinüs Trombozu ve Otitis Media
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 84-89)
DOI: 10.5152/tao.2015.512
Çocuklarda parafarengeal ve retrofarengeal apse: Olgu sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2009; 47: 179-182)
DOI: 10.2399/tao.08.010
Lingual Osseöz Koristom
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 86-88)
DOI: 10.5152/tao.2016.1448
Mastoid Korteks Kaynaklı Osteom
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 48-50)
DOI: 10.5152/tao.2017.2128
Özgün Araştırma
Maksiller Sinüs Retansiyon Kistlerine Eşlik Eden Paranasal Sinüs Anatomik Varyasyonları: Radyolojik Analiz
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 162-165)
DOI: 10.5152/tao.2017.2759
Sert Damakta Açılanmaya Neden Olan Septum Deviasyonunun Maksiller Sinüs Hacmine Etkisi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 75-80)
DOI: 10.5152/tao.2018.2987
Labirent Fistüllü Hastalarda Cerrahi Tedavi Sonrası Kemik Yolu İşitme Eşiklerinin Değerlendirilmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 89-94)
DOI: 10.5152/tao.2018.3238
Malign Otitis Eksterna: Geriye Dönük Analiz ve Tedavi Sonuçları
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 106-110)
DOI: 10.5152/tao.2018.3075
Nazolakrimal Kanal Tıkanıklığı Etiopatoloji ve Tedavisinde Burun İçi Anatomi ve Patolojilerin Değerlendirilmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2013; 51: 110-113)
DOI: 10.5152/tao.2013.1338
Temporal Kemik Kırıklarına Bağlı Fasiyal Paralizilerde Cerrahi Tedavi ve Sonuçlar›
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2002; 40: 17-22)
Nazal fraktürlerin tespitinde direkt grafiler ve bilgisayarlı tomografinin yeri
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2006; 44: 137-140)
Mastoid cerrahisi sonrası karşı sağlam kulak: Akustik refleks değişiklikleri ile değerlendirilmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2009; 47: 58-62)
DOI: 10.2399/tao.04.049
Tip 1 Timpanoplasti Yapılan Hastalarda BT Neden Gerekli Değildir?
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2014; 52: 77-80)
DOI: 10.5152/tao.2014.698
Mastoidektomi ve Timpanoplasti Ameliyatı Yapılan Hastalarda Erken Dönem İç Kulak Hasarının Otoakustik Emisyonlarla Değerlendirilmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 93-99)
DOI: 10.5152/tao.2015.935
Frontal Sinüs Osteomu Nedeni ile Opere Ettiğimiz Hastaların Analizi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 144-149)
DOI: 10.5152/tao.2015.1149
Endoskopik sinüs cerrahisinde anatomik varyasyonların önemi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2008; 46: 32-36)
DOI: 10.2399/tao.05.026
Modifiye Bondy radikal mastoidektomi: Anatomik ve fonksiyonel sonuçlar
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2009; 47: 33-38)
DOI: 10.2399/tao.08.024
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018