ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
BENZER MAKALELER
Özgün Araştırma
Septal Deviasyon Lokalizasyonunun Septoplasti Başarısına Etkisinin Nose Skalası ile Değerlendirilmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2013; 51: 49-52)
DOI: 10.5152/tao.2013.11
Bilateral Vokal Kord Paralizilerinde Posterior Unilateral Transvers Kordotominin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2013; 51: 83-86)
DOI: 10.5152/tao.2013.21
Van Bölgesinde Alerjik Rinit Hastalarında Yaşam Kalitesinin ve Alerjik Konjunktivit Birlikteliğinin Değerlendirilmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2014; 52: 87-92)
DOI: 10.5152/tao.2014.579
Pediatric Thermal Welding Tonsilektomide Erken Dönem Morbiditelerin Azaltılmasında Sukralfatın Etkinliği
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2013; 51: 15-19)
DOI: 10.5152/tao.2013.04
Ses Handikap İndeksi-10 ve Sesle İlgili Yaşam Kalitesi Ölçeği Türkçe Versiyonları Arasındaki Korelasyonun Araştırılması
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 155-159)
DOI: 10.5152/tao.2018.3262
Septoplastide Nazal Splint ve Merocel Nazal Tamponun Erken Dönem Sonuçlarının Karşılaştırılması
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 136-139)
DOI: 10.5152/tao.2017.2259
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018