ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Çocuklarda Trakeotomi Sonras› Oluşan Trakeal Stenozlarda Dilatasyon ve Stent Uygulamas›: ‹ki Olgu Sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2004; 42: 181-185)
Nazal septum kaynaklı inverted papilloma: Olgu sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2009; 47: 138-142)
DOI: 10.2399/tao.05.074
Çocuk Yaş Grubunda Görülen İnverted Papillomun Antrokoanal Polip ile Prezente Olması
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2014; 52: 106-108)
DOI: 10.5152/tao.2014.79
Çocukta Servikotorasik Dev Lipom
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 82-85)
DOI: 10.5152/tao.2016.1620
Özgün Araştırma
Çocuk ve Adolesanlarda Periferik Vestibüler Problemler
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2002; 40: 120-124)
Effüzyonlu otitis mediada gecikmişventilasyon tüpü uygulamasının çocuk gelişimi üzerinde etkisi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2006; 44: 151-155)
Pediatrik Trakeotomi: Çocuk Yoğun Bakım Olguları ile Sınırlı Nispeten Nadir Bir Endikasyon
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2013; 51: 118-122)
DOI: 10.5152/tao.2013.198
Çocuklarda Kartilaj Tip 1 Timpanoplasti Anatomik ve Fonksiyonel Sonuçları ve Ameliyat Başarısının Ebeveyn Algısıyla Değerlendirilmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2014; 52: 7-11)
DOI: 10.5152/tao.2014.399
Ankara ilköğretim okullarında Kulak Burun Boğaz hastalıkları prevalansı
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2010; 48: 1-6)
DOI: 10.2399/tao.05.056
Çocuk miringoplastileri: Anatomik ve fonksiyonel sonuçlar
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2008; 46: 302-308)
DOI: 10.2399/tao.08.017
Çocuklarda tonsillektomi: Soğuk diseksiyon tekniğine karşı termal welding sistem tekniği
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2009; 47: 77-82)
DOI: 10.2399/tao.08.005
İstanbul’da ilkokul çağı çocuklarında bruksizm prevalansı ve yaş gruplarıyla ilişkisi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2010; 48: 67-71)
DOI: 10.2399/tao.09.013
Metabolik Sendromlu Çocuklarda İşitmenin Değerlendirilmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 160-165)
DOI: 10.5152/tao.2018.3426
Çocuklarda nazal polipler
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2007; 45: 201-205)
DOI: 10.2399/tao.05.047
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018