ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Konjenital epulis: Olgu sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2011; 49: 53-57)
DOI: 10.5152/tao.2011.14
Maksiller sinüste osteoid osteoma
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2012; 50: 57-59)
DOI: 10.5152/tao.2012.17
Parameningeal rabdomiyosarkomlar: Olgu sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2012; 50: 88-91)
DOI: 10.5152/tao.2012.25
Palatin tonsilin metastatik küçük hücreli karsinomu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2005; 43: 105-108)
Hava yolu obstrüksiyonuna neden olan larengeal paraganglioma:
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2005; 43: 37-41)
Baş-Boyun Yerleşimli Sinir K›l›f› Tümörleri: Üç Olgu Sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2004; 42: 220-224)
Nazal Fungiform Schneiderian Papillom
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2004; 42: 225-228)
Preaurikular Bölgede Ter Bezlerinden Kaynaklanan Silindroma Olgusu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2002; 40: 60-62)
Larengeal Adenokarsinom ve Adenoid Kistik Karsinom
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2002; 40: 73-76)
İnferior Larengeal Sinirin Nadir Bir Varyasyonu: Nonrekürren Larengeal Sinir
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 32-34)
DOI: 10.5152/tao.2014.241
Retrofarengeal Bölgenin Nadir Görülen Tümörü: Soliter Fibröz Tümör
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 77-79)
DOI: 10.5152/tao.2015.969
Nazofarinks Kitlesi Olarak Belirti Veren Kranial Meninjiom Olgusu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 90-92)
DOI: 10.5152/tao.2015.603
Supraklavikuler Bölgede Schwannom: Olgu Sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 54-57)
DOI: 10.5152/tao.2018.2579
Olgu sunumu: Pilomatriksoma. Malherbe’nin benign kalsifiye epitelyoması
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2010; 48: 156-158)
DOI: 10.2399/tao.07.014
Büyük maksiller ameloblastom: Olgu sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2009; 47: 93-98)
DOI: 10.2399/tao.08.007
Disfajinin Nadir Bir Nedeni: Tiroid Cerrahisi Sırasında Rastlantısal Killian-Jamieson Divertikülü
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 165-167)
DOI: 10.5152/tao.2016.1807
Aritenoid kondromu: Olgu sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2009; 47: 143-146)
DOI: 10.2399/tao.07.002
Larenksin atipik karsinoid tümörü: Olgu sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2009; 47: 48-52)
DOI: 10.2399/tao.08.011
Dilde Schwannoma: Olgu sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2009; 47: 103-105)
DOI: 10.2399/tao.06.018
Palatin Tonsilin Unilateral Pediküllü Lenfanjiektatik Fibrolipomatöz Polibi: Nadir Bir Olgu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 91-94)
DOI: 10.5152/tao.2017.2323
Supraklavikular Bölgede Soliter Fibröz Tümör
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2014; 52: 151-154)
DOI: 10.5152/tao.2014.303
Disfajiye Neden Olan Orofaringeal Tüylü Polip
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 188-191)
DOI: 10.5152/tao.2015.1098
Disfajinin Nadir Bir Nedeni: Dil Kökünde Canlı Sülük
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 192-194)
DOI: 10.5152/tao.2015.1240
Pozisyonel Dispnenin Nadir Bir Nedeni: Hipofarinks Hamartomu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 148-150)
DOI: 10.5152/tao.2017.2211
Palatin Tonsillerin Nadir Bir Tümörü: Kondrolipom
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 180-182)
DOI: 10.5152/tao.2018.3317
Derleme
Baş Boyun Yassı Hücreli Karsinomlarında Tümör Mikroçevresi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 120-127)
DOI: 10.5152/tao.2015.1065
Özgün Araştırma
Boyun Diseksiyon Materyallerinde Lenf Nodlar›n›n Da¤›l›m›: Patolojik Analiz
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2001; 39: 195-198)
Tempiral kemik tümörleri: klinik deneyim
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2006; 44: 161-169)
Tükürük Bezi Habis Tümörleri
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2002; 40: 265-268)
Baş-Boyun Rekonstrüktif Cerrahisinde Pektoralis Major Miyokutanöz Flebi Sonuçlar›m›z
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2002; 40: 94-99)
Baş ve Boyun Schwannomlar›
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2002; 40: 30-35)
Farinksin Disfaji Yapan Tümör veya Tümör Benzeri Nadir Lezyonları
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2013; 51: 1-6)
DOI: 10.5152/tao.2013.01
Parotis bezi kitlelerinin benign-malign ayrımında MRG ile üç fazlı kontrastlı çok kesitli BT incelemelerinin karşılaştırılması
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2010; 48: 149-155)
DOI: 10.2399/tao.10.015
Çocuklarda Baş Boyun Kitleleri ve İnce İğne Aspirasyon Biyopsi Sonuçları
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 29-34)
DOI: 10.5152/tao.2016.1371
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018