ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
BENZER MAKALELER
Derleme
Alerjik Rinit ve Atopi Patogenezinde Vitamin D’nin Rolü
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2013; 51: 63-66)
DOI: 10.5152/tao.2013.16
Özgün Araştırma
Nazal Polip Hastalarında Mean Platelet Volüm Değerlerinin Sağlıklı Bireylerle Karşılaştırılması
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2013; 51: 106-109)
DOI: 10.5152/tao.2013.119
Timpanoskleroz ve ateroskleroz- ultrastrüktürel karşılaştırmaları
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2005; 43: 137-144)
Topikal ‹ntranazal Steroid ile Tedavi Edilmifl Alerjik Rinitli Hastalarda Hücresel ‹mmünite ve Serum Sitokin Düzeylerindeki De¤ifliklikler
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2005; 43: 96-100)
Topikal Mometazon Furoat Nazal Sprey Tedavisinin Alerjik Rinit Klini¤i, IL-4 ve IL-8 Düzeyleri Üzerine Etkisi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2003; 41: 75-80)
Kronik rinosinüzit ve nazal polipizis oluşumunda mantarlar karşı oluşan alerjik reaksiyonun rolü
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2006; 44: 18-24)
Alerjik Rinitli Hastalarda Nazal Septal Cismin Histolojisi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2013; 51: 41-44)
DOI: 10.5152/tao.2013.09
Nazal Polipoziste ABO ve RhD Kan Grupları
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 21-24)
DOI: 10.5152/tao.2018.3048
Nazal Polipozisli Hastalarda TNF-α ve IL-1β Sitokin Gen Polimorfizmi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 51-56)
DOI: 10.5152/tao.2017.2389
Balıkesir’de alerjik rinitli hastalarda prick testi sonuçları
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2009; 47: 169-173)
DOI: 10.2399/tao.09.012
Van Bölgesinde Alerjik Rinit Hastalarında Yaşam Kalitesinin ve Alerjik Konjunktivit Birlikteliğinin Değerlendirilmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2014; 52: 87-92)
DOI: 10.5152/tao.2014.579
Türkiye Karadeniz Bölgesi Trabzon İlinde Yaşayan Çocuklarda Alerjik Rinit Prevalansı
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 21-28)
DOI: 10.5152/tao.2016.1089
Alerjik Rinitli Çocuklarda Adenoid Vejetasyon
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 168-172)
DOI: 10.5152/tao.2015.1359
Çocuklarda nazal polipler
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2007; 45: 201-205)
DOI: 10.2399/tao.05.047
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018