ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Çenenin İntraosseöz Mukoepidermoid Karsinomu: Üç Olgu Sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 42-46)
DOI: 10.5152/tao.2018.2902
Nazal Septumun Metastatik Renal Hücreli Karsinomu: Olgu Sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 51-53)
DOI: 10.5152/tao.2018.2826
Hiyoid kemik hemanjiyomu: Nadir bir olgu sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2010; 48: 126-131)
DOI: 10.2399/tao.07.022
Nadir orta kulak defektleriyle birlikte konjenital stapes fiksasyonu: Olgu sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2010; 48: 47-50)
DOI: 10.2399/tao.08.030
Maksillektomi Sonrası Orbita Duvarı Rekonstrüksiyonunda Kemik Çimento Kullanımı
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 183-187)
DOI: 10.5152/tao.2015.588
Özgün Araştırma
Nazal Septum Deviasyonu, Orta Kulak Ventilasyonu ve Eustachi Tüp Fonksiyonlarını Etkiler mi?
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 102-105)
DOI: 10.5152/tao.2018.2671
Tavşanlarda orta kulak bas›nc› üzerine ketamin anestezisinin etkisi: pilot çal›flma
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2006; 44: 223-226)
Kronik Otitis Mediada Orta Kulak Mukozas›n›n Ultrastrüktürel ‹ncelenmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2001; 39: 274-279)
Tempiral kemik tümörleri: klinik deneyim
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2006; 44: 161-169)
Türk toplumunda orta kulak cerrahisi sırasında inkudostapedial eklemin direkt görülme oranı
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2009; 47: 107-110)
DOI: 10.2399/tao.07.037
Tip 1 Timpanoplasti Yapılan Hastalarda BT Neden Gerekli Değildir?
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2014; 52: 77-80)
DOI: 10.5152/tao.2014.698
Subtotal Petrözektomi, Kavite Obliterasyonu ve Dış Kulak Yolunun Kör Kese Kapatılması: 44 Olguluk Bir Serinin Retrospektif Analizi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2014; 52: 81-86)
DOI: 10.5152/tao.2014.675
Tükrük Bezi Kitlelerininin Tedavisinde İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinin Rolü
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 105-111)
DOI: 10.5152/tao.2016.1700
Yoğun Bakım Hastalarında Orta Kulak Basıncı ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2014; 52: 47-51)
DOI: 10.5152/tao.2014.576
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018