ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Boyun Diseksiyonu Sonrasında Görülen Şilöz Fistül Tedavisinde Somatostatin Kullanımının Rolü
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2014; 52: 39-42)
DOI: 10.5152/tao.2014.242
Konvansiyonel Septoplasti Komplikasyonu: Pünömosefalusa Yol Açan Sfenoid Sinüs Hasarı
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2014; 52: 70-73)
DOI: 10.5152/tao.2014.143
Nazal Septumun Metastatik Renal Hücreli Karsinomu: Olgu Sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 51-53)
DOI: 10.5152/tao.2018.2826
Bilateral 3. brankial ark fistülü
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2008; 46: 311-314)
DOI: 10.2399/tao.06.011
Apron fleple total larenjektomi yapılan vakada gelişen geniş fistülün primer kapatılması: Olgu sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2010; 48: 159-163)
DOI: 10.2399/tao.02.029
Endoskopik sinüs cerrahisinde ender rastlanan bir komplikasyon: subaraknoid kanama
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2007; 45: 52-57)
DOI: 10.2399/tao.05.027
Nazal septum kaynaklı inverted papilloma: Olgu sunumu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2009; 47: 138-142)
DOI: 10.2399/tao.05.074
Nazofarenksin ekstramedüller plazmasitomu: transnazal endoskopik iki-el yaklaşımı
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2008; 46: 45-48)
DOI: 10.2399/tao.06.022
Konjenital servikal teratomlar: klinik yaklaşım
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2008; 46: 122-125)
DOI: 10.2399/tao.06.014
Özgün Araştırma
Labirent Fistüllü Hastalarda Cerrahi Tedavi Sonrası Kemik Yolu İşitme Eşiklerinin Değerlendirilmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 89-94)
DOI: 10.5152/tao.2018.3238
Nazal Septum Deviasyonu, Orta Kulak Ventilasyonu ve Eustachi Tüp Fonksiyonlarını Etkiler mi?
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 102-105)
DOI: 10.5152/tao.2018.2671
Nazofaringeal anjiyofibrom, patuloz tuba östaki, pediatrik nazal septum deviyasyonu, kapalı teknik rinoplasti, koanal atrezi, submandibular kitleler ve kronik siyaloadenit: Sinüs cerrahisi dışı endoskop yardımlı cerrahiler
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2012; 50: 66-73)
DOI: 10.5152/tao.2012.20
Total Larenjektomi Sonras› Ağızdan Erken Beslenmenin Farengokütanöz Fistül Geliflimi Üzerine Etkisi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2005; 43: 145-149)
Vokal Kord Lezyonlar›nda ‹ntrakordal Hidrodiseksiyon Tekniği ve Sonuçlar›
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2004; 42: 75-79)
Aç›k Rinoplasti Tekniği ile Nazal Septal Perforasyon Onar›m›
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2004; 42: 82-87)
Fasial Sinirin Sürekli Uyar›ml› Monitörizasyonu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2001; 39: 251-254)
Total Larenjektomi Sonrası Faringokütanöz Fistül: Radyoterapi, Yoğun Sigara Kullanımı ve Diğer Risk Faktörlerinin İncelenmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 91-98)
DOI: 10.5152/tao.2016.1878
Koronal paranazal sinüs tomografisinde optik sinirin seyri
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2009; 47: 15-20)
DOI: 10.2399/tao.08.003
Septum Deviasyonunun İntranazal Schirmer Test Değerlerine Etkisi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 145-148)
DOI: 10.5152/tao.2018.3416
Total larenjektomili hastalarda ses protezi ile konuşma rehabilitasyonu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2010; 48: 103-108)
DOI: 10.2399/tao.11.004
Nazal Septum Deviasyonlu Hastalarda Serum Oksidatif Stres Düzeyleri
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 125-128)
DOI: 10.5152/tao.2017.2494
Görüş
Tiroid cerrahisini kimler yapmalı veya yapmamalı ?
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2007; 45: 9-25)
DOI: 10.2399/tao.06.038
Transoral supraglottik larenjektomiler
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2007; 45: 224-227)
DOI: 10.2399/tao.06.030
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018