ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Detaylı Arama
Hepsi
Başlık
Yazarlar
Özet
Key Word
Tam Metin
Doi
Makale Türüne Göre
Yıl
ile
Arama Sonuçları
S›çanlarda tiner inhalasyonunun burun mukozas› üzerine etkileri
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2004; 42: 140-148)
Polimorf Düflük Dereceli Adenokarsinom: Parotiste Nadir Görülen Bir Neoplazi Tipi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2003; 41: 224-229)
Nazal Fonksiyonun Miringoplasti Sonrası İntakt Greft Oluşumuna Etkisi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 153-157)
DOI: 10.5152/tao.2017.2518
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018