ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Detaylı Arama
Hepsi
Başlık
Yazarlar
Özet
Key Word
Tam Metin
Doi
Makale Türüne Göre
Yıl
ile
Arama Sonuçları
Boyun Disseksiyonu Sonras› Gelişen Uygunsuz ADH Sal›n›m› Sendromu (SIADH)
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2001; 39: 14-18)
Kronik Otitis Media Komplikasyonlar›
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2001; 39: 182-186)
Vestibüler Migren ve Migren Hastalarının Odyolojik Bulgularının Karşılaştırılması
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 158-161)
DOI: 10.5152/tao.2017.2609
Rat timpanik membranında deneysel olarak oluşturulan miringoskleroz gelişim sürecine N-nitro L-arjinin metil ester’in etkisi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2008; 46: 155-160)
DOI: 10.2399/tao.08.ss009
Ménière Hastalığı Tanısında Kullanılan Testlerin Güvenilirlik ve Geçerliği
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 124-130)
DOI: 10.5152/tao.2016.1697
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018