ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Detaylı Arama
Hepsi
Başlık
Yazarlar
Özet
Key Word
Tam Metin
Doi
Makale Türüne Göre
Yıl
ile
Arama Sonuçları
Baş ağrısı ve pnömatize üst konka
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2007; 45: 80-83)
DOI: 10.2399/tao.05.049
Çocuklarda nazal polipler
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2007; 45: 201-205)
DOI: 10.2399/tao.05.047
Total Larenjektomi Sonras› Nazal ve Nazofarengeal Floradaki Değişikliklikler
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2005; 43: 150-153)
Topikal ‹ntranazal Steroid ile Tedavi Edilmifl Alerjik Rinitli Hastalarda Hücresel ‹mmünite ve Serum Sitokin Düzeylerindeki De¤ifliklikler
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2005; 43: 96-100)
Otisis media komplikasyonları:51 olgunun retrospektif değerlendirmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2004; 42: 215-219)
Adenoid Hipertrofisinde Serbest Oksijen Radikallerinin Rolü
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2003; 41: 146-150)
Larinksin Verrüköz Karsinomu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2001; 39: 255-258)
Kolesteatomas›z Kronik Otitis Mediada Ossiküloplasti Sonuçlar›
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2001; 39: 259-262)
Tükürük Bezi Kitleleri: 112 Olgunun Analizi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2001; 39: 104-108)
Parotis bezinin primer epidermoid karsinomu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2006; 44: 156-160)
Konjenital Non-Sendromik Sensorinöral İşitme Kayıplı Hastalarda Gjb2 (Konneksin 26) Mutasyon Analizi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2014; 52: 1-6)
DOI: 10.5152/tao.2014.277
Boyun Kitlelerinin Nadir Bir Nedeni Olarak Tularemi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 19-22)
DOI: 10.5152/tao.2015.985
Kolesteatomlu ve Kolesteatomsuz Kronik Otitli Hastalarda bcl-2, bax ve c-erbB-2 Düzeylerinin Değerlendirilmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 55-61)
DOI: 10.5152/tao.2015.1159
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018