ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Detaylı Arama
Hepsi
Başlık
Yazarlar
Özet
Key Word
Tam Metin
Doi
Makale Türüne Göre
Yıl
ile
Arama Sonuçları
Konjenital İletim Tipi işitme Kayb›n›n Nadir Bir Sebebi: Nager Sendromu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2004; 42: 35-40)
Majör Burun Defektlerinin Onar›m›nda Al›n Flebinin Kullan›m›
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2001; 39: 300-304)
Periferik Vertigo Nedeni Olarak Anterior ‹nferior Serebellar Arter ‹nfarkt›
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2001; 39: 310-313)
Kontralateral Akustik Uyar›n›n Spontan Otoakustik Emisyonlar Üzerine Etkileri
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2001; 39: 96-101)
Larengotrakeal Stenozlarda Topikal “Mitomisin-C” Uygulamas›
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2001; 39: 109-112)
Sessizce gelişip yaşamsal komplikasyonlara yol açan eksternal hava yolu travması
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2006; 44: 107-111)
Nazal Fonksiyonun Miringoplasti Sonrası İntakt Greft Oluşumuna Etkisi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 153-157)
DOI: 10.5152/tao.2017.2518
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018