ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Detaylı Arama
Hepsi
Başlık
Yazarlar
Özet
Key Word
Tam Metin
Doi
Makale Türüne Göre
Yıl
ile
Arama Sonuçları
Tavşanlarda orta kulak bas›nc› üzerine ketamin anestezisinin etkisi: pilot çal›flma
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2006; 44: 223-226)
Larinks Psödosarkomas›
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2004; 42: 169-173)
Nörolojik Bulgu Veren Dev Brankial Kist
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2001; 39: 39-43)
Ses Kısıklığının ve Posterior Larenjit Bulgusu Olan Hastalarda Faringeal pH Monitörizasyonu ile Laringofaringeal Reflü Araflt›r›lmas›
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2001; 39: 287-291)
Koklear İmplantasyon: Olgular, Problemler ve Cerrahi Komplikasyonlar
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2001; 39: 89-95)
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018