ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Detaylı Arama
Hepsi
Başlık
Yazarlar
Özet
Key Word
Tam Metin
Doi
Makale Türüne Göre
Yıl
ile
Arama Sonuçları
Tıkayıcı uyku apne sendromunda dil kökü radyofrekansı sonrası komplikasyonlarımız
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2011; 49: 49-53)
DOI: 10.5152/tao.2011.13
Ani işitme Kay›plar›nda Altı Yıllık Tedavi Sonuçlar›m›z ve Odyolojik Bulgular›n Prognoza Etkisi*
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2003; 41: 203-208)
Larinkste Yerleşimli Onkositik Kist
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2002; 40: 298-301)
Boyun Diseksiyonu Sonras›nda Spinal Aksesuar Sinir Fonksiyonlar›n›n Elektromiyografi ile ‹ncelenmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2002; 40: 201-207)
Erişkinlerde Fasiyal Sinirin Parotis Bezi ‹çindeki Dallanma Paterni ve Retromandibüler Venle ‹liflkisinin ‹ncelenmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2002; 40: 48-52)
Larenks kondrosarkomu
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2006; 44: 48-52)
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018