ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Detaylı Arama
Hepsi
Başlık
Yazarlar
Özet
Key Word
Tam Metin
Doi
Makale Türüne Göre
Yıl
ile
Arama Sonuçları
Baş-boyun kanserli hastalarda etiyolojik ve epidemiyolojik faktörler
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2007; 45: 217-223)
DOI: 10.2399/tao.06.031
Transoral supraglottik larenjektomiler
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2007; 45: 224-227)
DOI: 10.2399/tao.06.030
Göz Küresi Blow-out Kırığının Septumdan Al›nan K›k›rdakla Tamiri ve Uzun Dönem Sonucun BT ile De¤erlendirilmesi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2005; 43: 101-104)
Endoskopik Dakriyosistorinostomi Sonuçlar›m›z
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2005; 43: 28-31)
Sfenoid sinüs ön duvarından köken alan Schneiderian papillom
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2006; 44: 99-102)
Maksiller Sinüs Retansiyon Kistlerine Eşlik Eden Paranasal Sinüs Anatomik Varyasyonları: Radyolojik Analiz
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 162-165)
DOI: 10.5152/tao.2017.2759
Kafa travmasına bağlı temporal kemik kırıklarında işitme bulguları
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2009; 47: 9-14)
DOI: 10.2399/tao.05.053
Akut Rinosinüzitin Orbital Komplikasyonları: Değerlendirme Yönetim ve Sonuçlar
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2014; 52: 131-138)
DOI: 10.5152/tao.2014.527
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018