ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Detaylı Arama
Hepsi
Başlık
Yazarlar
Özet
Key Word
Tam Metin
Doi
Makale Türüne Göre
Yıl
ile
Arama Sonuçları
Parotis cerrahisindeki deneyimlerimiz
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2007; 45: 91-99)
DOI: 10.2399/tao.06.012
Paranazal sinüs mukozal kal›nlaflmas› ve anatomik varyasyon birlikteli¤i
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2006; 44: 211-217)
Tempiral kemik tümörleri: klinik deneyim
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2006; 44: 161-169)
Trakeoözefageal konuşma protezi takılması sonrasında mediastinel abse gelişimi
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2006; 44: 112-115)
Çocuklarda Baş Boyun Kitleleri ve İnce İğne Aspirasyon Biyopsi Sonuçları
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 29-34)
DOI: 10.5152/tao.2016.1371
Selektif Immünglobulin A Eksikliğinde Sensörinöral İşitme Kaybı
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 31-33)
DOI: 10.5152/tao.2017.1923
Edinilmiş kolesteatomda Langerhans hücrelerinin yeri: İleriye yönelik kontrollü kör klinik çalışma
(Turk Arch Otorhinolaryngol 2008; 46: 175-178)
DOI: 10.2399/tao.08.ss036
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 20.04.2018